EXE


Mianem EXE nazywa się skrótowo plik eu07.exe, który jest plikiem wykonywalnym symulatora MaSzyna. Jest on napisany w językach Pascal oraz C++. Pierwszymi deweloperami EXE byli Marcin Woźniak (stworzenie symulatora) oraz Maciej Czapkiewicz (napisanie fizyki i sztucznej inteligencji poruszającej pojazdami).

Od końca 2010 roku głównym programistą dokonującym zmian w kodzie źródłowym EXE jest Ra, użytkownik eu07.pl/forum. Przez ostatnie miesiące zadaniem Ra było wyszukiwanie konkretnych fragmentów kodu, przerabienie ich na bardziej poprawne i niezawodne, a także doprecyzowanie istniejących koncepcji. W celu lepszej orientacji kod wzbogacił się o dużą liczbę komentarzy, co może ułatwić zadanie interpretacji kodu przyszłym pokoleniom deweloperów. Kolejne etapy prac wiązały się z wdrażaniem nowych, autorskich funkcji i optymalizacją programu.

Z punktu widzenia potencjalnego Odbiorcy, do którego kierowany jest symulator, najważniejsze zmiany wprowadzone w EXE przez Ra to:

  • przyspieszone wczytywanie scenerii
  • zwiększenie wydajności, płynniejsza symulacja na słabszych komputerach
  • właściwa reakcja pociągów na sygnały, dostrzeganie kilku ograniczeń na raz
  • możliwość przesiadania się w trakcje symulacji do różnych lokomotyw
  • wiele innych udoskonaleń, które dają trasopisarzom i scenarzystom ogromny wachlarz możliwości


Więcej informacji znajdą Państwo na modyfikacje eu07.exe.