Obróka nagrań


Jakość symulatora MaSzyna z roku na rok jest coraz lepsza, toteż i zachodzi potrzeba pisania coraz lepszych scenariuszy. A te można w różnoraki sposób udoskonalać, dodając choćby rozmowy RT czyli rozmowy radiotelefoniczne. Coraz większa liczba użytkowników posiada już swoje skanery nasłuchowe, co powoduje powszechność tychże nagrań. Jednak samo nagranie to nie wszystko. Zanim taki plik będzie można wykorzystać w symulatorze, należy go odpowiednio przygotować. W tym celu pomocny może być opis, który znajduje się poniżej.W Internecie można znaleźć wiele darmowych programów, które służą do obróbki plików dźwiękowych. Jeden z nich, publikowany na podstawie licencji Shareware, posiada na tyle dużo funkcji, że w zupełności wystarczy do odpowiedniego przygotowania plików. Program nosi nazwę GoldWave.

Głównymi narzędziami potrzebnymi do obróbki są: przycinanie/wycinanie, kopiowanie/wklejanie, podgłaszanie/przyciszanie oraz zmiana parametrów nagrania. Po otworzeniu interesującego pliku ukazuje się (zazwyczaj) zielony wykres. Czasem może mu towarzyszyć także czerwona funkcja (mono/stereo).

Najeżdżając kursorem myszy na lewą i prawą krawędź ograniczającą wykres(y), wyświetli się element służący do przesuwania zakresu aktywności. Łatwo można się o tym przekonać przyciskając żółtą strzałkę w górnym pasku po lewej stronie. Odtwarza się tylko dźwięk leżący w podświetlonym fragmencie.

Wycinanie dowolnego fragmentu jest już teraz proste. Po jego zaznaczeniu trzeba wcisnąć ikonkę Cut na górnym pasku. Ów fragment znika z pierwotnego pliku. Operację można cofnąć kombinacją klawiszy Ctrl z. Można także przekopiować wybraną część do innego pliku dźwiękowego. W tym celu należy, po zaznaczeniu interesującej części, przycisnąć Copy, przejść do kolejnego pliku (np. otwartego w nowym oknie) i wkleić w wybranym miejscu za pomocą ikonki Paste.

Często zachodzi potrzeba podgłoszenia słabo słyszalnego dźwięku lub wyciszenia głośnych szumów. Pomocna przydaje się opcja Change Volume znajdująca się na pasku tuż nieopodal licznika czasu. Po jej kliknięciu ukaże się okno, w którym można dowolnie zmieniać poziom natężenia dźwięku w stosunku do pierwotnego. Wygodny jest przelicznik procentowy mieszczący się w panelu.

Gotowy plik można zapisać, lecz trzeba pamiętać o odpowiednich parametrach, które spowodują poprawne odtworzenie dźwięku przez exe MaSzyny. Najpierw należy zadbać o to, by częstotliwość dźwięku wynosiła 22 050 Hz. Trzeba odszukać ikonkę z napisem Hz podpisaną jako opcja Resample. Po kliknięciu pokaże się panel z rozwijaną listą, na której będzie też częstotliwość poszukiwana.

Teraz można zapisać ostatecznie plik. W tym celu należy kliknąć na File, następnie Save As... Wybrać typ zapisu Wave(*.wav) a atrybuty jako 8 bit mono. W tym konkretnym przypadku będzie to PCM unsigned 8 bit, mono.Patrząc na powyższy opis można odnieść wrażenie, że omówiono zbyt mało opcji. Jest to zapewne poprawne stwierdzenie, lecz są to narzędzia niezbędne i - jak pokazuje doświadczenie - wystarczające.
Warto zauważyć, że autor opisywał program korzystając z wersji angielskiej. Nie powinno stanowić to jednak przeszkody dla użytkowników posiadających spolszczenie. Dobrze zwrócić uwagę na to, że wiele opcji można "ominąć" i zamienić je na kombinacje klawiszowe, np. Copy = Ctrl c, Paste = Ctrl v, itd. Przy tworzeniu opisu autor korzystał z domyślnych funkcji, które pojawiają się po instalacji programu. Ukrycie niektórych pasków może spowodować niezgodność z opisem.

Na koniec należy uświadomić sobie, do czego można wykorzystać powyższe operacje. Jeśli zaistenieje potrzeba wycięcia danego numeru telefonu, daty lub godziny podczas dyktowania rozkazu, to należy użyć opcji Cut. Podczas próby hamulca można wydłużyć przerwę pomiędzy komendami: zahamuj i luzuj; należy wkleić pusty fragment z innego pliku. Opcja kopiowania zapewni manipulację długością przerwy. Wyciszać/podgłaszać można również nie tylko całe pliki, lecz ich dowolne fragmenty. Przydaje się to w momencie, gdy trzeba wydobyć słaby dźwięk z nagrania, które w ogolności jest głośne.