Rainsted


Rainsted jest pomocniczym programem dla symulatora MaSzyna. Jego autorem jest Ra, użytkownik eu07.pl/forum. Nazwa Rainsted jest akronimem następujących słów: Ra, instalator, starter, edytor. Program docelowo ma spełniać 4 funkcje i na obecnym etapie rozwoju można stwierdzić, że każda z nich częściowo lub w pełni działa. Pierwsze 3 funkcje wiążą się bezpośrednio z jego nazwą.

Zadaniem instalatora jest automatyczne pobieranie dodatków i właściwe ich instalowanie za pomocą specjalnych skryptów. Starter ma na celu ustawienie odpowiednich opcji przed rozpoczęciem symulacji, natomiast edytor pozwala tworzyć realistyczne scenerie w oparciu o ortofotomapy zaczerpnięte z Geoportalu. Czwartą funkcją jest serwer ruchu umożliwiający symulację przez Internet kilku użytkowników na raz.

Więcej informacji znajdą Państwo na rainsted.com.