SPKS


System Pneumatyki Kolejowej SPKS jest zawaansowaną symulacją układów hamulcowych pojazdów kolejowych. Jego autorem jest youBy, użytkownik eu07.pl/forum. Od strony techniczej SPKS jest kodem zaimplementowanym w EXE symulatora MaSzyna. Jego budowa jest modułowa, co ułatwia sprawne przemieszczanie pomiędzy różnymi wersjami EXE.

SPKS powstawał przez wiele lat, a pierwsze jego wersje pojawiły się w 2008 roku. Opiera się on na dokumentacji technicznej, teorii działania hamulców kolejowych oraz na empirycznych pomiarach wykonanych przez youBy. Z punktu widzenia technicznej odmienności, MaSzyna posiada aktualnie 205 różnych pojazdów, tj. lokomotyw, wagonów, itp. Jednak tylko 181 z nich korzysta z Systemu Pneumatyki Kolejowej, co jest spowodowane brakiem dostatecznych danych dla niektórych pojazdów.

W SPKS nie brakuje też nowych funkcji związanych z hamulcami, których nie było we wcześniejszych wersjach EXE. Najciekawsze z nich to możliwość odłączenia hamulca i nastawienie hamulców w poszczególnych pojazdach przed rozpoczęciem symulacji. Został też poprawiony sposób obsługi kranu FV4a. Dotychczas jego użycie było skokowe, w obecnej wersji kran jest przesuwany płynnie, tzn. bezstopniowo. Zmianie uległy też jednostki w których liczone jest ciśnienie. Megapaskale (MPa) zamienione zostały na bary (bar).

Więcej informacji znajdą Państwo na awril.pl/spks.